Câu 2 trang 105 SGK Công Nghệ 8

Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt .Bánh răng -thanh răng ?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt, Bánh răng -thanh răng ? 

Lời giải chi tiết

* Giống : Đều nhằm để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại 

* Khác : 

Tay quay-con trượt

Bánh răng-thanh răng

- Sử dụng các khớp quay và sự chuyển động phức tạp của thanh BC

- Con trượt chỉ có thể chuyển động tịnh tiến qua lại (dao động)

- Khi tay quay quay đều, con trượt tịnh tiến không đều.

- Sử dụng sự ăn khớp để truyền chuyển động

- Thanh răng chỉ có chuyển động tịnh tiến thẳng mà không thể qua lại được

- Biến đổi chuyển động quay đều của bánh răng thành chuyển động tịnh tiến đều của thanh răng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close