Câu 12 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Để phục hồi rừng sau khi khai thác ,rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Để phục hồi rừng sau khi khai thác, rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp nào ? 

Lời giải chi tiết

Để phục hồi lại rừng sau khai thác, rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp:

- Đối với rừng đã khai thác trắng trồng rừng theo hướng nông – lâm kết hợp tức là trồng xen cây công nghiệp với cây rừng.

- Đối với rừng đã khai thác dần và khai thác chọn thì phải thúc đẩy tái sinh tự nhiên

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close