Câu 10, 11, 12 phần A – Trang 84 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 10, 11, 12 phần A – Trang 84 VBT Vật lí 8.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

10.

Tác dụng của áp lực phụ thuộc những yếu tố nào ? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.

Phương pháp:

Công thức tính áp suất : \(p = \displaystyle{F \over S}\)  

trong đó: p là áp suất, F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là S.

Lời giải chi tiết:

- Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố: độ lớn của áp lực và diện tích bị ép.

- Công thức tính áp suất : \(p = \displaystyle{F \over S}\)  

trong đó: p là áp suất, F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là S.

- Đơn vị áp suất paxcan (Pa) : 1 Pa = 1 N/m2

11.

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào?

Phương pháp:

Vật được nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của lực đẩy Ác - si - met, có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

Lời giải chi tiết:

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

12.

Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng.

Phương pháp:

Điều kiện vật nổi:F> P

               vật chìm: F> P

               vật lơ lửng: F= P.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để :

 + Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác - si - mét Fnhỏ hơn trọng lực P :  F< P

 + Vật nổi lên khi : F> P

 + Vật lơ lửng trong chất lỏng khi :  F= P.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải