Câu 1 trang 90 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ?

Quảng cáo

Đề bài

Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ? 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Có hai phương pháp đang được dùng ở nước ta là

- Chọn lọc hàng loạt: Dựa vào tiêu chuẩn đã định trước, rồi so sánh sức sản xuất của từng các thể vật nuôi trong đàn, lựa chọn từ trong đàn những các thể đạt tốt giữ lại làm giống

- Kiểm tra năng suất: Các vật nuôi tham gia chọn lọc được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện, trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đem so sánh với những tiêu chuẩn để lựa chọn con tốt nhất làm giống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close