Câu 1 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ không đổi là 94 rad/s.

Quảng cáo

Bài 1. Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ không đổi là 94 rad/s. Tốc độ dài của một điểm ở vành cánh quạt bằng

A. 37,6 m/s.                             B. 23.5 m/s.        

C. 18.8 m/s.                              D. 47 m/s.

Giải

Đổi \(20\) cm = \(0,2\) m

Tốc độ dài ở vành cánh quạt :

\(v=ωr= 94.0,2 = 18,8\) (m/s).

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài