Câu 1 trang 83 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 83 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu rõ ý nghĩa của cân bằng nội môi. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cân bằng nội môi

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa cân bằng nội môi: Các hệ thống sống dù ở mức độ nào cũng chỉ tồn tại và phát triển khi môi trường bên trong luôn duy trì được sự cân bằng và ổn định, gọi tắt là cân bằng nội môi. Sự cân bằng và ổn định đó bao hàm sự cân bằng khối lượng nước, cân bằng về nồng độ các chất như glucôzơ, các ion, các axit amin, các axit béo, các muối khoáng... để duy trì áp suất thẩm thấu, huyết áp và độ pH của môi trường bên trong (nội môi) được ổn định, đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện được chức năng sinh lí của các tế bào cơ thể với sự tham gia của hàng ngàn các enzim khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close