Bài 1 trang 8 SGK Vật lí 12

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. 

Phương trình x = Acos(ωt + φ) được gọi là phương trình của dao động điều hòa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close