Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực hiện như thế nào? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp ở động vật

Lời giải chi tiết

Ở trùng biến hình sự trao đổi khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua màng tế bào.

Ở thuỷ tức và giun, sự trao đổi khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua bề mặt cơ thể.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Hô hấp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài