Câu 1 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

Quảng cáo

Đề bài

Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

Lời giải chi tiết

Một số công cụ ngoài bảng viết hỗ trợ trình chiếu là: Powerpoint, máy chiếu, micro, ...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close