Bài 1 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 1 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Từ trên không khí nhìn xuống một hồ nước, ta thấy đáy hồ và cá trong hồ ở gần mặt nước hơn so với độ sâu thực của chúng. Hình H29.1 mô tả mắt đặt tại vị trí M, ca tại vị trí A và S’ là ảnh của cá do mắt nhìn thấy qua mặt nước.

a) Vẽ và nêu cách vẽ đường đi của tia sáng từ S đến mặt nước tại I và khúc xạ qua mặt nước đến mắt.

b) Vẽ pháp tuyến qua mặt nước tại I, chỉ ra góc tới, góc khúc xạ của tia sáng và cho biết góc nào lớn hơn.

 

Gợi ý một số cách giải

a) Vẽ tia khúc xạ đến mắt có đường kéo dài đi qua…..

Tia khúc xạ giao với mặt nước tại điểm I. Vẽ tia tới từ S đến điểm …..trên mặt nước.

b) Pháp tuyến tại I là đường………với mặt nước tại I.

Góc tới là góc hợp bởi tia……….với………

Góc khúc xạ là góc hợp bởi tia……..với……..

Góc ………….lớn hơn góc……..

Lời giải chi tiết

a) Vẽ tia khúc xạ đến mắt có đường kéo dài đi qua S,.

Tia khúc xạ giao với mặt nước tại điểm I. Vẽ tia tới từ S đến điểm I trên mặt nước.

b) Pháp tuyến tại I là đường vuông góc với mặt nước tại I.

Góc tới là góc hợp bởi tia tới và tia pháp tuyến.

Góc khúc xạ là goc hợp bởi tia khúc xạ với pháp tuyến.

Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close