Câu 1 trang 61 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 1 trang 61 Vở bài tập Địa lí 5

Quảng cáo

Hãy nêu một số nét tiêu biểu về dân cư của tỉnh/thành phố em.

Trả lời

- Dân cư khá đông, tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn.

- Thành phố Vinh có dân cư đông đúc nhất.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close