Câu 1 trang 60 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Xét dao động tổng hợp của hai dao động hợp thành có cùng phương và cùng tần số.

Quảng cáo

Bài 1. Xét dao động tổng hợp của hai dao động hợp thành có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc

A. Biên độ của dao động hợp thành thứ nhất.

B. Biên độ của dao động hợp thành thứ hai.

C. Tần số chung của hai dao động hợp thành.

D. Độ lệch pha của hai dao động hợp thành.

Giải

Từ biểu thức \({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos ({\varphi _2} - {\varphi _1})\).

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 12. Tổng hợp dao động
Gửi bài