Câu 1 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Nêu vài trò và nhiệm vụ của trồng trọt ?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt ? 

Lời giải chi tiết

* Nhiệm vụ của trồng trọt : Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, tăng trưởng kinh tế và tạo ra sản phẩm để xuất khẩu.

* Vai trò của trồng trọt: 

+ Cung cấp lượng thực, thực phẩm cho con người. VD: gạo,bắp,khoai...
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. VD: trái cây..
+ Cung cấp hức ăn cho chăn nuôi. VD: thóc, cám cỏ...
+ Cung cấp nông sản cho sản xuất, xuất khẩu. VD: chè, cà phê, cao su...
 Loigiaihay.com
 

Quảng cáo
close