Câu 1 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 1 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Thành phần dân cư Châu Mĩ gồm:

☐ Người da vàng.

☐ Người da trắng.

☐ Người da đen.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close