Bài 1 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 50 SGK Đại số 10. Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số được cho bởi công thức.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số được cho bởi công thức.

Hai hàm số \(y = {{x + 1} \over {(x + 1)({x^2} + 2)}}\) và \(y = {1 \over {{x^2} + 2}}\) có gì khác nhau?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Tập xác định của hàm số cho bởi công thức y = f(x) là tập hợp các giá trị của x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.

- Với quy ước đó:

Hàm số \(y = {{x + 1} \over {(x + 1)({x^2} + 2)}}\) có nghĩa khi:

\(\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 2} \right) \ne 0\) \( \Leftrightarrow x + 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  - 1\) (do \(x^2+1 > 0\) với mọi x)

Do đó tập xác định \(D = \mathbb R\backslash {\rm{\{ }} - 1\} \)

Hàm số \(y = {1 \over {{x^2} + 2}}\) có nghĩa khi \( {x^2} + 1 \ne 0\) (luôn đúng do \(x^2+1 > 0\) với mọi x)

Do đó tập xác định là \(D =\mathbb R\).

Vậy hai hàm số có TXĐ khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài