Câu 1 trang 50 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Hãy đánh dấu (x) vào cột "lắp đặt nổi" hoặc " lắp đặt ngầm" để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu (x) vào cột "lắp đặt nổi" hoặc "lắp đặt ngầm" để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện?

Lời giải chi tiết

Đặc điểm

Lắp đặt nổi

Lắp đặt ngầm

1. Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà, dầm, xà.

x

 

2. Lắp đặt dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tông

 

x

3. Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường, trần nhà, sàn bê tông.

x

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close