Câu 1 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem Quang hợp và năng suất cây trồng

Lời giải chi tiết

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng: Người ta đã chứng minh được rằng: Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng. Phân tích thành phần hóa học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng ta sẽ có các số liệu sau: C: 45%, O: 42 - 45%, H; 6,5% chất khô. Tống ba nguyên tố này chiếm 90 - 95% khối lượng chất khôPhần còn lại: 5 - 10% là các nguyên tố khoáng. Rõ ràng là 90 - 95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ C02 và H20 thông qua hoạt động quang hợp. Chính vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài