Câu 1 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Động năng của vật nặng dao động điều hoà biến đổi theo thời gian

Quảng cáo

Bài 1. Động năng của vật nặng dao động điều hoà biến đổi theo thời gian

A. Theo một hàm dạng sin.                                         

B. Tuần hoàn với chu kì \(T\).

C. Tuần hoàn với chu kì \({T \over 2}\).                                        

D. Không đổi.

Giải

Động năng của vật nặng dao động điều hoà biến đổi theo thời gian tuần hoàn với chu kì \({T \over 2}\).

Chọn đáp án C.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close