Câu 1 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày cấu trúc phân tử tARN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại ARN

Lời giải chi tiết

Cấu trúc phân tử tARN : 

Phân tử tARN là một mạch pôliribônuclêôtit gồm từ 80 - 100 đơn phân quấn trở lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X). Mỗi phân tử tARN có một đầu mang axit amin, một đầu mang bộ ba đối mã (một trong các thuỳ tròn) và đầu mút tự do (hình bên).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)
Gửi bài