Câu 1 trang 40 SGK Công nghệ 11

Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì ? So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng hình chiếu vuông góc.

Lời giải chi tiết

* Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

* So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng hình chiếu vuông góc

- Giống nhau: Đều sử dụng phép chiếu để vẽ vật thể.

- Khác nhau:

Hình chiếu trục đo

Hình chiếu phối cảnh

- Hình được xây dựng bằng phép chiếu song song.

- Có 2 loại: Vuông góc, xuyên góc cân.

- Hình được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

- Có 2 loại 1 điểm tụ, 2 điểm tụ.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close