Câu 1 trang 38 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 1 trang 38 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Quan sát lược đồ dưới đây, kết hợp nội dung bài học, em hãy tô màu hoặc đánh dấu x vào vị trí các thành thị phồn thịnh của nước ta ở thế kỉ XVI – XVII

Lược đồ các thành thị ở Việt Nam thế kỉ XVI - XVII

Trả lời:

Lược đồ các thành thị ở Việt Nam thế kỉ XVI - XVII

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close