Câu 1 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại ADN

Lời giải chi tiết

* Thành phần cấu tạo của một nucleôtit gồm bazơ, axit phôtphoric và đường (đêôxiribôzơ ở ADN và ribôzơ ở ARN).

* Các nuclêôtit liên kết với nhau nhờ liên kết hoá trị giữa axit phôtphoric của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit tiếp theo (liên kết phôtphođieste).

* Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit (ADN và ARN) là:

- ADN có đường C5H10O4 và có 4 loại bazơ nitơ là ađênin, timin, xitôzin và guanin.

- ARN có đường C5H10O5 và có 4 loại bazơ nitơ là ađênin, uraxin, xitôzin và guanin.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10: Axit nuclêic
Quảng cáo
list
close
Gửi bài