Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Lời giải chi tiết

Công việc

Tác dụng

Cày đất: Xáo trộn lớp đất mặt từ 20-30cm

Làm đất tơi xốp, thoáng, vùi lớp cỏ dại

Bừa và đập đất: Trộn đều đất làm nhỏ đất, làm đất vỡ nhỏ, san phẳng đất

Thu gom cỏ dại, đất nhỏ, đất bột, tạo điều kiện giữ ẩm

Lên luống: Thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp cây trồng

Chống úng tạo lớp đất canh tác dày, dễ chăm sóc

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close