Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Lời giải chi tiết

Công việc

Tác dụng

Cày đất: Xáo trộn lớp đất mặt từ 20-30cm

Làm đất tơi xốp, thoáng, vùi lớp cỏ dại

Bừa và đập đất: Trộn đều đất làm nhỏ đất, làm đất vỡ nhỏ, san phẳng đất

Thu gom cỏ dại, đất nhỏ, đất bột, tạo điều kiện giữ ẩm

Lên luống: Thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp cây trồng

Chống úng tạo lớp đất canh tác dày, dễ chăm sóc

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close