Câu 1 trang 34 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tốc độ của chất điểm dao động điều hoà cực đại khi

Quảng cáo

Bài 1. Tốc độ của chất điểm dao động điều hoà cực đại khi

A. Li độ cực đại. 

B. Gia tốc cực đại.                  

C. Li độ bằng \(0\).

D. pha bằng \({\pi \over 4}\).

Giải

Tốc độ của chất điểm dao động điều hoà cực đại khi li độ bằng 0. 

Chọn đáp án C. 

Lưu ý : Giữa li độ và vận tốc v có công thức liên hệ:

\({\left( {{x \over A}} \right)^2} + \left( {{v \over {A\omega }}} \right)^2 = 1\)

\(\Rightarrow \) Khi  \(x=0\) thì \(v = A\omega \) cực đại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Dao động điều hòa
Gửi bài