Câu 1 trang 33 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại ?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại ? 

Lời giải chi tiết

Những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại:
- Phòng là chính

- Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close