Câu 1 trang 305 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?

A. 1600 km.

B. 3200 km.

C. 6400 km.

D. 12756 km.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D. 12 756 km.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close