Câu 1 trang 27 SGK Công Nghệ 7

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?

Quảng cáo

Đề bài

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?

Lời giải chi tiết

Trình tự sản xuất giống cây trồng bằng hạt:

- Năm thứ nhất : Gieo hạt giống đã được phục tráng và chọn cây có đặc tính tốt 

- Năm thứ 2 : Hạt của mỗi cây tốt gieo thành từng dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên chủng

- Năm thứ 3 : Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng 

- Năm thứ 4 : Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close