Bài 1 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 1 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là bóng tối, bóng nửa tối ?

Hình H3.15 mô tả một khối trụ trên mặt bàn được chiếu sáng bởi các nguồn sáng khác nhau. Em hãy chỉ ra: trường hợp nào trên mặt bàn chỉ có bóng tối của khối hộp, có cả bóng tối và bóng nửa tối của khối hộp; đâu là vị trí bóng tối, vị trí nóng nửa tối của khối hộp trên mặt bàn.

Giữa bóng tối và bóng nửa tối, giữa bóng nửa tối và vùng sáng trên mặt bàn có ranh giới rõ rệt không ?

 

Lời giải chi tiết

- Vùng phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng gọi là bóng tối.

- Vùng phía sau vật cản có một vùng chỉ nhận được ánh dáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

Trường hợp a) Hỉnh H3.15 chỉ có bóng tối của khối hộp. Trường hợp b) Hình 3.15 có cả bóng tối và bóng nửa tối của khối hộp. Bóng tối là vị trí không nhận được ánh sáng chiếu tới. Bóng nửa tối là vị trí chỉ nhận được một phần của ánh sáng chiếu tới. Giữa bóng tối và bóng nửa tối, giữa bóng nửa tối và vùng sáng không có ranh giới rõ rệt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài