Câu 1 trang 22 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 1 trang 22 Vở bài tập Địa lí 5

Quảng cáo

Em hãy kể tên các ngành công nghiệp ở nước ta.

Trả lời:

Các ngành công nghiệp ở nước ta:

- Khai thác khoáng sản.

- Điện (nhiệt điện, thủy điện).

- Luyện kim.

- Cơ khí (sản xuất, lắp ráp, sửa chữa).

- Hóa chất.

- Dệt, may mặc.

- Chế biến lương thực, thực phẩm.

- Sản xuất hàng tiêu dùng.

 Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close