Câu 1 trang 219 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại sao

Quảng cáo

Bài 1. Tại sao ở phương án 1, bằng cách dịch chuyển ống quan sát, ta có thể làm cho khoảng vân đạt giá trị \(i = 0,1\) mm. Khi nào thì phải kéo ống quan sát ra và khi nào thì phải đẩy ống quan sát ngược lại ?

Giải

Vân giao thoa tạo bởi hai khe Y - âng nên khi đặt màn quan sát tại bất cứ chỗ nào trong khoảng giao nhau của hai chùm sáng kết hợp, ta đều có được các vân giao thoa.

Trong thí nghiệm phương án 1, ta cần điều chỉnh sao cho khoảng vân \(i\) luôn có giá trị \(i = 0,1\) (mm) nên cần di chuyển ống quan sát sao cho phù hợp với loại ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm.

Do đó :

*  Nếu \(i < 0,1\) (mm) thì cần điều chỉnh để tăng D (kéo ống quan sát ra khỏi ống định hướng).

*  Nếu \(i > 0,1\) (mm) thì cần điều chỉnh để giảm D ( đẩy ống quan sát vào ống định hướng).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close