Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Lời giải chi tiết

* Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion). Chúng được hấp thụ vào cây qua hệ thống rễ là chủ yếu. Có 2 cách hấp thụ các ion khoáng ở rễ là bị động và chủ động.

* Sự khác nhau giữa 2 cách hấp thụ này là:

Hấp thụ thụ động Hấp thụ chủ động

- Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp

- Không tốn năng lượng

- Có 2 cách: Khuếch tán qua màng sinh chất không đặc hiệu, khuếch tán qua kênh đặc hiệu

- Các chất được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao

- Tốn nhiều năng lượng ATP

- Luôn vận chuyển qua kênh đặc hiệu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài