Câu 1 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để hai sóng có cùng tần số

Quảng cáo

Bài 1. Để  hai sóng có cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?

A. Cùng biên độ và cùng pha.

B. Cùng biên độ và ngược pha.

C. Cùng biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

D. Độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Giải

Để hai sóng có cùng tần số giao thoa được với nhau thì chúng phải có điều kiện là hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close