Câu 1 trang 185 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 185 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1:

Cảm ứng ở thực vật.

TT

Vấn đề

Hướng động

Ứng động

1

Khái niệm

 

 

2

Phân loại

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài Hướng độngỨng động

Lời giải chi tiết

Vận động và cảm ứng ở thực vật.

TT

Vấn đề

Hướng động

Ứng động

1

Khái niệm

Là sự vận động của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường

Là vận động của cây dưới ảnh hưởng của các tác nhân môi trường từ mọi phía lên cơ thể

2

Phân loại

- Hướng đất

- Hướng sáng

- Hướng nước

- Hướng hóa

- Vận động theo sự trương nước: cây trinh nữ, cây ăn sâu bọ.

- Vận động theo đồng hồ sinh học: tạo giàn, nở hoa, thức ngủ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close