Câu 1 trang 182 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 thì có xảy ra khả năng

Quảng cáo

Bài 1. Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 thì có xảy ra khả năng

A. Điện áp trên mỗi dụng cụ nhỏ hơn điện áp nguồn.

B. Điện áp trên mỗi dụng cụ lớn hơn điện áp nguồn.

C. Cường độ dòng điện luôn lệch pha với điện áp nguồn.

D. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp nguồn.

Hãy tìm câu sai trong các câu trên và giải thích.

Giải

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải