Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sinh sản hữu tính ở động vật

Lời giải chi tiết

* Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của 2 giao tử đực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

* Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với:

Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái Có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái
Không có sự tổ hợp vật chất di truyền Luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền
Con sinh ra giống hệt mẹ Con sinh ra đa dạng về mặt di truyền
Sinh sản vô tính kém tiến hóa so với sinh sản hữu tính Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài