Câu 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Lời giải chi tiết

Muốn chọn đúng vật liệu theo yêu cầu sử dụng cần phải biết các tính chất đặc trưng của nó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close