Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Thoát hơi nước 

Lời giải chi tiết

Sự thoát nước ở lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nước có thể chuyển từ rễ lên lá một cách dễ dàng. Người ta gọi đó là động lực trên của con đường vận chuyển nước.

Mặt khác, khi thoát một lượng nước lớn như vậy, nhiệt độ của bề mặt lá giảm xuống, chỉ cao hơn nhiệt độ trong bóng râm một chút. Thoát hơi nước có tác dụng chống nóng cho cây.

Khi khí khổng mở, hơi nước thoát ra đồng thời CO2 khuếch tán vào trong lá cung cấp nguyên liệu cho quang hợp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài