Bài 1 trang 158 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 1 trang 158 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

a) Đại lượng điện nào tương tự với sự chênh lệch mức nước do máy bơm nước tạo ra ? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này ?

b) Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

0,75 V = ……mV                3800 = …………kV

45 mA = …………V              25 kV = …………V

Lời giải chi tiết

a) Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế, tương tự như máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước.

Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U.

Đơn vị đo hiệu điện  thế là vôn, kí hiệu là V.

b) Đổi đơn vị:

\(0,75 V = 750 mV\)                   \(3800 = 3,8 kV\)

\(45 mA = 0,045 V\)                    \(25 kV = 25000 V\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 23: Hiệu điện thế
Gửi bài