Câu 1 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học, hoá học, sinh học của nước nuôi thuỷ sản.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học, hoá học, sinh học của nước nuôi thuỷ sản.

Lời giải chi tiết

- Tính chất lí học: Nhiệt độ, màu sắc, độ trong và sự chuyển động của nước.

- Tính chất hóa học gồm: Các chất khí hòa tan, các muối hòa tan và độ pH.

- Tính chất sinh học: Trong các vùng nước nuôi thủy sản có nhiều sinh vật sống như thực vật thủy sinh, động vật phù du và các loại động vật đáy

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close