Câu 1 trang 14 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy kể tên các loại vải dựa theo nguồn gốc và kiểu dệt vải ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể tên các loại vải dựa theo nguồn gốc và kiểu dệt vải?

Lời giải chi tiết

Dựa theo nguồn gốc sợi dệt, vải được phân thành 3 loại chính:

+ Vải sợi thiên nhiên: vải sợi bông, vải tơ tằm, vải lanh, vải len.

+ Vải sợi hóa học: gồm hai loại là vải sợi nhân tạo (sợi visco, axetat) và vải sợi tổng hợp (sợi nilon, polieste).

+ Vải sợi pha: vải bông pha sợi tổng hợp, vải tơ tằm pha sợi visco.

Phân loại vải dựa theo kiểu dệt:

+ Vải dệt thoi: hình thành do hai hệ sợi ngang và dọc đan liên kết với nhau theo một quy luật nhất định.

+ Vải dệt kim: hình thành từ một hoặc nhiều hệ sợi đan ngang hoặc đan dọc tạo thành vải nhờ kim tạo vòng sợi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài