Câu 1 trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy thu một bài hát của em. Sau khi chỉnh sửa, xuất tệp âm thanh mp3.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy thu một bài hát của em. Sau khi chỉnh sửa, xuất tệp âm thanh mp3.

Lời giải chi tiết

* Thu âm: Nháy chuột vào nútđể bắt đầu thu âm, sau khi hát xong nháy chuột vào nútđể kết thúc thu âm.

* Xuất tệp âm thanh MP3:

- Thực hiện lệnh File → Export → Export as MP3: 

- Cửa sổ Export Audio hiện ra, em thực hiện đặt tên tệp âm thanh rồi nháy chọn Save.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close