Câu 1 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Quảng cáo

Đề bài

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ? 

Lời giải chi tiết

Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

- Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

- Làm sạch môi trường nước (Cá ăn loăng quăng, bọ gậy làm sạch nước).

- Làm thức ăn cho gia súc gia cầm (Bột cá làm thức ăn trong chăn nuôi).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close