Câu 1 trang 121 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thông tin trên trang web có phải là đa phương tiện không? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Thông tin trên trang web có phải là đa phương tiện không? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Thông tin trên trang web là đa phương tiện vì thông tin trên web gồm nhiều dạng thông tin kết hợp với nhau như hình ảnh, văn bản, âm thanh, video,… và chúng được thể hiện đồng thời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close