Câu 1 trang 129 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Khi điện từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong có điểm đầu và điểm cuối.

C. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh một từ trường.

D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức từ của điện trường biến  thiên.

Lời giải chi tiết

A, C, D - đúng

B - sai vì điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong khép kín.

Chọn đáp án B.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close