Câu 1 trang 113 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Lời giải chi tiết

Nhiệm vụ: Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải klhí đã cháy ra ngoài .

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài