Câu 1 trang 11 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 1 trang 11 Vở bài tập Địa lí 5

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Hoàn thành bảng sau:

Loại đất

Phân bố

Đặc điểm

Phe-ra-lít

 

 Màu đỏ hoặc đỏ vàng 

Phù sa

 Đồng bằng 

 

Trả lời

Loại đất

Phân bố

Đặc điểm

Phe-ra-lít

Miền núi

- Màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn.

- Nếu hình thành trên đá badan thì tơi xốp, phì nhiêu.

Phù sa

 Đồng bằng 

- Màu mỡ

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close