Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 50 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 50 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ:

- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, xóa bỏ những tàn tích phong kiến.

- Thành lập các Xô viết đại biểu công nông và binh lính.

- Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập. Nước Nga trở thành nước Cộng hoà.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài