Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Tóm tắt mục II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng như sau:

- Xu thế hòa hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế.

- Sự tan rã của trật tự hai cực lanta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.

- Từ sau "Chiến tranh lạnh" và dưới tác động to lớn của cách mạng khoa học - kĩ thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

- Tuy hoà bình được củng cố nhưng từ đầu những năm 90 của thế ki XX, nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (Liên bang Nam Tư cũ, Châu Phi và một số nước Trung Á).

=> Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển kinh tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI.

Tóm tắt các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

Sơ đồ tư duy Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close