Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Quảng cáo

Đề bài

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát các hình vẽ và chỉ ra đó là cơ quan nào? Các cơ quan ấy có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Lời giải chi tiết

+Hình 1: vẽ cơ quan tiêu hoá. Nó có chức năng trao đổi thức ăn.

+Hình 2: vẽ cơ quan hô hấp. Nó có chức năng thực hiện quá trình trao đổi khí.

+Hình 3: vẽ cơ quan tuần hoàn. Nó có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể.

+Hình 4: vẽ cơ quan bài tiết. Nó có chức năng thải nước tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close