Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? Có thể làm cho bóng của một vật thay đổi bằng cách nào?

Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? Có thể làm cho bóng của một vật thay đổi bằng cách nào?

Quảng cáo

Đề bài

Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? Có thể làm cho bóng của một vật thay đổi bằng cách nào?

Lời giải chi tiết

Bóng tối xuất hiện sau vật cản sáng khi vật này được chiếu sáng.

Có thể làm cho bóng của một vật thay đổi bằng cách thay đổi vị trí vật chiếu sáng đối với vật đó.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 46: Bóng tối
Quảng cáo
list
close
Gửi bài